top of page

Prográmma

Gaskavahkku 1.12.

Ohjelma

Keskiviikko

Program

Onsdag 1.12.

nuuoli_edited.png

Buresboahtingáfestallan feaskkerlanjas 8.30 rájes

 

Klo 9.00         RAHPAN

  • Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso

  • Oahpahusminister Li Andersson

 

9.40                 

OKTA ÁLBMOT – MÁŊGGAT GIELAT, STÁHTAT JA SKUVLENVUOGÁDAGAT

- 10.20             – maid dat mearkkašit sámegielaid boahtteáigái?

Sámegiela professor Ánte Aikio, Sámi allaskuvla

 

10.30

SÁMEOAHPPI GIELALAŠ VUOIGATVUOĐAT SKUVLLAS – duohta vejolašvuođat eatnigiela ovddideapmái ja manahuvvon giela ruovttoluotta oahppamii?

 

10.30               Suopma

10.50               Norga

11.10               Ruoŧŧa

11.30               Kommeanta

                         

12-13               Lunša

 

13.00               Ministtardearvvahusat

                         

OĐĐA BÁLGÁT SÁMEGIELAT OAHPAHEADDJIID SKUVLEJUMIS

                         

13.30               Ruoŧŧa

13.50               Norga

14.10               Suopma

 

14.15               Gáffeboddu

14.30               Kommeanta

                         

15.00              

DIGITALISEREN HUKSEME SÁMEGIELAID BOAHTTEÁIGGI

                         

Buorit geavadagat iešguđet riikkain

                         

16.15              

Beaivvi loahpaheapmi

 

17-18              

Oahpistuvvon vázzintuvra Njoammilguikii ja ruovttoluotta

 

19.00              

Eahketmállásat Hotelli Kultahovis

Musihkka

Tervetulokahvit aulassa 8.30 alkaen

 

Klo 9.00       AVAUS

· Saamelaiskäräjien puheenjohtaja

Tuomas Aslak Juuso

· Opetusministeri Li Andersson

 

9.40

YKSI KANSA – MONTA KIELTÄ, VALTIOTA JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ

- 10.20 – mitä merkitsee saamen kielten tulevaisuudelle?

Saamen kielen professori Ánte Aikio, Sámi allaskuvla

 

10.30

SAAMELAISOPPILAAN KIELELLISET OIKEUDET KOULUSSA – aitoja mahdollisuuksia äidinkielen kehittämiselle ja menetetyn kielen takaisin oppimiselle?

 

10.30         Suomi

10.50         Norja

11.10         Ruotsi

11.30         Kommentti

 

12-13         Lounas

 

13.00         Ministeritervehdykset

 

UUSIA AVAUKSIA SAAMENKIELISTEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEEN

 

13.30         Ruotsi

13.50         Norja

14.10         Suomi

 

14.15         Kahvitauko

14.30         Kommentti

 

15.00

DIGITALISAATIO SAAMEN KIELTEN TULEVAISUUDEN RAKENTAJANA

 

Hyviä käytäntöjä eri maista

 

16.15

Päivän päätös

 

17-18

Opastettu kävelylenkki Jäniskoskelle ja takaisin

 

19.00

Illalliset Hotelli Kultahovissa

Musiikkia

Välkomstkaffe i aulan fr.om. kl. 8.30

 

Kl. 9.00        ÖPPNING

· Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso

· Undervisningsminister Li Andersson

 

9.40

ETT FOLK – MÅNGA SPRÅK, STATER OCH UTBILDNINGSSYSTEM

- 10.20 – vad betyder det för de samiska språkens framtid?

Professor i samiska språk Ánte Aikio, Sámi allaskuvla

 

10.30

DEN SAMISKA ELEVENS SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER I SKOLAN KIELELLISET OIKEUDET KOULUSSA –- äkta möjligheter för utveckling av modersmålet och omlärning av ett förlorat språk

 

10.30 Finland

10.50 Norge

11.10 Sverige

11.30 Kommentar

 

12-13 Lunch

 

13.00 Hälsningar från ministrarna

 

NYA INITIATIV INOM LÄRARUTBILDNINGEN FÖR SAMISKTALANDE

 

Sverige

Norge

Finland

 

14.15 Kaffepaus

14.30 Kommentar

 

15.00

DIGITALISERING FÖR ATT BYGGA DE SAMISKA SPRÅKENS FRAMTID

 

God praxis från länderna

 

16.15

Avslutning på dagen

 

17-18

Guidad promenad till Jäniskoski och tillbaka

 

19.00 Middag i hotell Kultahovi

Musik

Duorastat 1.12.

Torstai 2.12.

Torsdag 2.12.

7-8   

Oahpistuvvon vázzintuvra Njoammilguikii ja ruovttoluotta

 

9-10 

DAVVIRIIKKALAŠ OVTTASBARGU SÁMEOAHPAHUSA DOARJJAN

     - balanseren stáhtaid gaskkas vai lunddolaš árgabeaivi?

 

Panelaságastallan

 

10-11              

DIEHTU SÁMIID BIRRA BUOHKAIDE OKTASAŠ OAHPAHUSAS

  • sámit oahpahusa marginálas?

 

       Suopma

       Ruoŧŧa

       Norga

 

11.00              

Loahppaságastallan – oahpahusministeriijat, Sámedikkit ja Sámi allaskuvla

Loahppadokumeantta ovdanbuktin ja dohkkeheapmi

11.30   Loahpaheapmi

 

Lunša

                         

Buorre mátki ruoktot!

7-8 Opastettu aamulenkki Jäniskoskelle ja takaisin

 

9 – 10 SAAMELAISOPETUSTA TUKEVA RAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ

‒ taiteilua valtioiden välillä vai luontevaa arkipäivää?

 

Paneelikeskustelu

 

10-11 SAAMELAISTIETO KAIKILLE YHTEISESSÄ OPETUKSESSA

‒ saamelaiset opetuksen marginaalissa?

 

Suomi

Ruotsi

Norja

 

11.00 Loppukeskustelu – opetusministeriöt, Saamelaiskäräjät ja Sámi allaskuvla

Loppudokumentin esittely ja hyväksyminen

11.30 Päätös

Lounas

Hyvää kotimatkaa!

7-8 Guidad morgonpromenad till Jäniskoski och tillbaka

 

9 – 10 GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE SOM STÖD FÖR SAMEUNDERVISNINGEN

- en konstform mellan staterna eller en naturlig vardag?

 

Paneldiskussion

 

10-11 INNEHÅLL OM SAMER I DEN FÖR ALLA GEMENSAMMA UNDERVISNINGEN.

- samerna i undervisningens marginal?

Finland

Sverige

Norge

 

Diskussion

 

11.00 Avslutande diskussion – undervisningsministerierna, Sametingen och Sámi allaskuvla

Presentation och godkännande av slutdokumentet

11.30 Avslutning

Lunch

Ha en bra hemresa!

ALETTA RANTTILA 2003.jpg
bottom of page