top of page

Oahpaheaiskuvlen

Opettajakoulutus

Lärarutbildning

Ketterä korkeakoulu

Giellagas-Instituhtta, Oulu universitehta / Giellagas-Instituutti, Oulu yliopisto / Giellagas-Institutet, Uleåborgs universitet

Suopma / Suomi / Finland

Sámegiela ávnnasoahpaheaddjiid skuvlejupmi / Saamen kielten aineenopettaja opinnot / Ämneslärare i samiska språk

Giellagas-Instituhtta, Oulu universitehta / Giellagas-Instituutti, Oulu yliopisto / Giellagas-Institutet, Uleåborgs universitet

Suopma / Suomi / Finland

Lappi universitehta /Lapin yliopisto / University of Lapland

Roavvenjárga / Rovaniemi / Rovaniemi

Suopma / Suomi / Finland

Ámmátlaš oahpaheaddjeskuvlejupmi / Ammatillinen opettajankoulutus / Yrkespedagogisk lärarutbildning

Oulu ámmátallaskuvla - oahpaheaddjeallaskuvla / Oulun ammattikorkeakoulu - opettajakorkeakoulu / Uleåborgs yrkeshögskola - Yrkespedagogiska lärarhögskola

Suopma / Suomi / Finland

Sámi allaskuvla / Saamelainen korkeakoulu / Samisk högskole

Guovdageaidnu / Kautokeino/ Kautokeino

Norga / Norja / Norge

Romssa universitehta – Norgga árktalaš universitehta / Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta/ Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

https://uit.no/enhet/ilp

Earenomáš oahppofálaldat sámi oahpaheddjiide Ruoŧa bealde/ Ainutlaatuinen koulutus saamelaisopetuksen opettajille Ruotsin puolella / Anpassad studier för samiska lärare i Sverige 

Sámi allaskuvla / Saamelainen korkeakoulu / Samisk högskole

Guovdageaidnu / Kautokeino/ Kautokeino

Norga / Norja / Norge

Nord universitet / Nord University: Julevsámegielat luohkkáoahpaheaddjeoahput 1-7 luohkáide/ Luulajansaamen luokanopettajakoulutus luokille 1-7/ Lulesamisk grunnskolelærerutdanning  for trinn 1-7

Bådåddjå / Bodø

Norga / Norja / Norge

Nord universitet / Nord University: Máttasámi luohkkáoahpaheaddjeoahput 1-7 luohkáide / Eteläsaamen luokanopettajakoulutus luokille 1-7 / Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

Lievangke / Levanger

Norga / Norja / Norge

Luleå tekniska universitet

Julevu / Luleå

Ruoŧŧa / Ruotsi / Sverige

Ubmi universitehta / Umeå universitet

Ubmi / Uumaja / Umeå

Ruoŧŧa / Ruotsi / Sverige

För dig som arbetar som lärare i samiska - stärk din kompetens

Skuvlaráđđehus / Kouluhallitus / Skolverket

Ruoŧŧa / Ruotsi /Sverige

bottom of page