top of page

ARTIHKKALAT

ARTIKKELEITA

ARTIKLAR

Annika Pasanen, 2021. Sámegielaid ođđa hállit. Sámis - čálakultuvrralaš áigečála nr 33/2021 http://www.samifaga.org/samis/samis33/

Keskitalo, P., Rasmussen, T., Rahko-Ravantti, R. & Äärelä-Vihriälä, R., 2021. Gáfestallan: Talks of the Indigenous Research Paradigm in Sámi Research. Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts. Virtanen, PI., Keskitalo, P. & Olsen, T. (toim.). Leiden: Brill, s. 65-83 (New Research - New Voices; Nro 11).

Annika Pasanen, 2020. Lij-a ǩiõll dååma? Sääʹmǩiõl serddmõš päärnže.

Saamelaiskäräjät Suopma/Suomi.

 

Annika Pasanen, 2020. Lii-uv kielâ pääihist? Sämikielâ sirdem párnážân.

Saamelaiskäräjät Suopma/Suomi.

 

Annika Pasanen, 2020. Leago giella ruovttus? Sámegiela sirdin mánnái.

Saamelaiskäräjät Suopma/Suomi.

Annika Pasanen, 2020. Onko kieli kotona? Saamen kielen siirtäminen lapselle.

Saamelaiskäräjät Suopma/Suomi.

Annika Pasanen, 2018. Kielipesä - tietoa kielipesämenetelmästä ja -toiminnasta.

https://www.samediggi.fi/toiminta/saamen-kieli/kielipesa/

Annika Pasanen, 2018. Uđđâ jienah. Anarâškielâ oppâm rävisolmožin.

Sámegiela ja kultuvra dutkansearvi dieđalaš áigečála Nr. 1/2018. s. 62–92.

https://www.dutkansearvi.fi/wp-content/uploads/Dutkansearvvi-diedalas-aigecala-vol2-issue1-2018-web.pdf

Ulla Aikio-Puoskari 2016: Saamelaisopetus Suomen peruskoulussa - asema lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa 1970-luvulta 2010-luvulle.

Raportissa Saamen kielten opetus ja osaaminen. Saamen kielten oppimistulokset perusopetuksen 7.-9. vuosiluokilla 2015, toim. Mari Huhtanen ja Mika Puukko. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI, Julkaisut 21:2016, 37-67. 

Torkel Rasmussen, 2015. The Finnish school system – A Taboo issue in Sámi language revitalization. Agon 1/2015. Rovaniemi: Pohjoinen filosofiyhdistys Agon ry. http://agon.fi/article/the-finnish-school-system-a-taboo-issue-in-sami-language-revitalization/

Annika Pasanen, 2014. ’Kuolee se kumminkin!’ Inarinsaame – kieli, joka ei sittenkään kuollut.

– Keskitalo & Lehtola & Paksuniemi (toim.): Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa s. 288–307. Tutkimuksia A 50. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Katsaus saamelaiskoulun historiaan ja nykytilanteeseen - assimilaatiosta kohti saamelaiskulttuurin soveltamista

Keskitalo, P., Rahko-Ravantti, I. R. M. & Äärelä, R. I. A., 2014, Kulttuuri-identiteetti & kasvatus : kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena. Laine, M. (toim.). Helsinki: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura , s. 207-220 (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja; Nro 8).

Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussa › Luku › Tieteellinen

Ulla Aikio-Puoskari, 2009 The Ethnic Revival, Language and Education of the Sámi, an Indigenous People, in three Nordic Countries (Finland, Norway and Sweden). Social Justice Through Multilingual Education, eds. Ajit Mohanty, Minati Panda, Robert Phillipson and Tove Skutnabb-Kangas. Bristol: Multilingual Matters, Linguistic Diversity and Language Rights –series, 238 –262.

Annika Pasanen, 2003. Kielipesä ja revitalisaatio – karjalaisten ja inarinsaamelaisten kielipesätoiminta. Pro gradu -tutkimus.  Suomalais-ugrilainen laitos, Helsingin yliopisto. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19690/kielipes.pdf?sequence=1

E.G. Broderstad, M. Brustad, K. Johansen, P.I. Severeide and J. Todal 2015, Sámegiella vuođđoskuvllas ja joatkkaoahpahusas. Sámi logut muitalit/ Samiske tall forteller 8.

https://sametinget.no/grunnopplaring/nyttige-ressurser/samiske-tall-forteller/?sprak=12

Jon Todal, 2009. Sámegiela vuosttašgiellan -oahpahus Norggas. Sámi skuvlahistorjá 3, doaimm. Svein Lund, Elfrid Boine, Siri Broch Johansen ja Siv Rasmussen. http://skuvla.info/skolehist/todal-s.htm

Jon Todal, 2009. Undervisninga i samisk som førstespråk i Noreg. Eit kort tilbakeblikk. Samisk skolehistorie 3, red. Svein Lund, Elfrid Boine, Siri Broch Johansen ja Siv Rasmussen. http://skuvla.info/skolehist/todal-n.htm

Outakoski, H. (2021). Developing literacy research in Sápmi. In P. K. Virtanen, P. Keskitalo, & T. Olsen (Eds.), Indigenous Research Methodologies in Sámi and Global Contexts (pp. 84–112). Brill. Available for reading at: https://brill.com/view/book/9789004463097/BP000005.xml?language=en

Outakoski, H., Lindgren, E., Westum, A., & Sullivan, K. P. H. (2019). Researching Writing Development to Support Language Maintenance and Revitalization: Design and Methodological Challenges. In C. Cocq & K. P. H. Sullivan (Eds.), Perspectives on Indigenous Writing and Literacies (pp. 165–185). Brill.

Lindgren, E., Westum, A., Outakoski, H., and Sullivan, K. P. H. (2019). Revising at the leading edge: Shaping ideas or clearing up noise. In E. Lindgren and K.P.H. Sullivan (Eds.), Observing writing: Insights from eystroke logging and handwriting. Leiden: Brill. pp. 346-365. (peer reviwed)

Outakoski, H., Cocq, C. & Steggo, P. (2018). Strengthening Indigenous languages in the digital age: social media–supported learning in Sápmi. In Media International Australia, 169(1), pp. 21-31. https://doi.org/10.1177/1329878X18803700

 

Lindgren, E., Westum, A., Outakoski, H. & Sullivan, K.P.H. (2017). ”Meaning-Making across Languages: A Case Study of Three Multilingual Writers in Sápmi”. In International Journal of Multilingualism 14(2), pp. 124-143. doi:10.1080/14790718.2016.1155591. Full text available: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14790718.2016.1155591

 

Belancic, K., Lindgren, E., Outakoski, H., Westum, A., & Sullivan, K. P. H. (2017). Nordsamiska i och utanför skolan: Språkanvändning och attityder [North Sámi in and outside the school: Language usage and attitudes]. In M. Liliequist & C. Cocq (Eds.), Samisk kamp: Kulturförmedling och rättviserörelse (pp. 252–279). H:ström.

Lindgren, E., Sullivan, K. P. H., Outakoski, H., & Westum, A. (2016). Researching literacy development in the globalised North: Studying tri-lingual children’s  English writing in Finnish, Norwegian and Swedish Sápmi. In D. R. Cole & C. Woodrow (Eds.), Super Dimensions in Globalisation and Education. Springer. (peer reviwed)

Hornberger, N. H., and Outakoski, H. (2015). Sámi time, space and place: Exploring teachers' metapragmatic statements on Sámi language use, teaching and revitalization in Sápmi. In Confero 3(1), pp. 9-54. doi: 10.3384/confero.2001-4562.150618 http://www.confero.ep.liu.se/issues/2015/v3/i1/150618/confero15v2i10618.pdf

 

Outakoski, H. (2015). Davvisámegielat čálamáhtu konteaksta [The context of North Sámi literacy]. In Sámi dieđalaš áigečála (SDÁ) 1/2015, pp. 29-59. http://site.uit.no/aigecala/files/2016/04/SDA-1-2015-outakoski.pdf (also in Lulesámi)


Outakoski, H. (2015). Multilingual literacy among young learners of North Sámi: contexts, complexity and writing in Sápmi. (Diss.) Umeå: Umeå universitet. [Electronic resource]

Direct link: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-102922

Outakoski, H. (2014). Språkrikedom skapar ett mångsidigt identitetsspektrum. In Kulturella Perspektiv 23(1), p. 58-66. (This publication is online here https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-1-2014---for-webben.pdf )

Motteram, G., Koenraad, T., Outakoski, H., Jauregi, K., Molka-Danielsen, J., & Schneider, C. (2014). The Euroversity Good Practice Framework (EGPF) and its application to minority languages and elder learners. CALL Design: Principles and Practice, 241–247. (Available for reading at https://archive.org/details/ERIC_ED565150/mode/2up )

Outakoski, H. (2014). Teaching an endangered language in virtual reality. In M.C. Jones, & S. Ogilvie (Eds.), Keeping languages alive: documentation, pedagogy and revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 128-139.


Outakoski, H. (2003). On Reflexive Binding in North Sami. In A. Dahl and P. Svenonius (Eds.), Proceedings of the 19th Scandinavian Conference of Linguistics, 31:4: Finnic. Nordlyd 31.4. p. 723-739. Full text: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlyd/article/view/35

bottom of page