top of page

STATISTIHKAT

TILASTOJA

STATISTIK

Suopma  –  Suomi  – Finland

Sámegiela ja sámegielat oahpahus Suoma ovda- ja vuođđooahpahusas ja logahagain / Saamen kielen ja saamenkielinen opetus Suomessa esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa. Ohppiid mearit/ Oppilasmäärät 2021–2022 Unna-Maari Pulska 2021

Oahpahus sámegielas ja sámegillii suoma vuođđoskuvllain ja logahagain / Saamen kielen ja saamenkielinen opetus suomen peruskouluissa ja lukioissa.
Ohppiid mearit/ oppilasmäärät 2020–2021. Ulla Aikio-Puoskari ja Unna-Maari pulska 2020.

Sámegielat oahppamateriálabuvttadeapmái mieđihuvvon ruhtadeapmi 1998-2022 / Saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseen myönnetty rahoitus 1998-2022/ Resurser för läromedelproduktion på samiska 1998-2022

Laura Arola: Sámi giellabaromehter 2020 / Saamebarometri 2020 /Samebaromet 2020

Čielggadus sámegielagiid gielalaš vuoigavuođaid ollašuvvamis / Selvitys saamenkielisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta.

Vuoigatvuođaministeriija publikašuvnnat, Čielggadusat ja rávvagat 2021:1/ Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2021:1.

 

Annika Pasanen: Sámi giellabaromehter 2016 / Saamebarometri 2016 / Samebaromet 2020: Čielggadus sámegielat bálvalusain sámeguovllus / Selvitys saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella

Vuoigatvuođaministeriija publikašuvnnat, Čielggadusat ja rávvagat 39/2016 / Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 39/2016

Norga – Norja – Norge

Davvisáme-, julev- ja lullisámegiela oahppit vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvladásis 2011-2021/ Pohjois-, luulajan- ja eteläsaamen oppilaat peruskoulussa ja toisella asteella 2011-2021/ Elever i grunnskolen og i videregående opplæring 2011-2021/ nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk

Norgga Sámediggi / Norjan Saamelaiskärät / Norges Sametinget

Øystein A. Vangsnes 2021: 2. Sámegielain luohpat vuođđoskuvllas, Sámi logut muitalit 14

Sámi statistihka fágalaš analysajoavku

https://sametinget.no/grunnopplaring/nyttige-ressurser/samiske-tall-forteller/?sprak=12

Norgga Sámediggi / Norjan Saamelaiskäräjät / Norges Sametinget

Øystein A. Vangsnes 2021: 2. Den samiske lekkasjen i grunnskulen

Faglig analysegruppe for samisk statistikk: Samiske tall forteller 14

https://sametinget.no/grunnopplaring/nyttige-ressurser/samiske-tall-forteller/?sprak=1

Norgga Sámediggi / Norjan Saamelaiskäräjät / Norges Sametinget

Sámi logut muitalit 13. 2020. Sámi statistihka fágalaš analysajoavku.

https://sametinget.no/_f/p1/i310f3b54-3274-4781-a5fb-fab608e4f7f8/sami-logut-muitalit-13.pdf

Norgga Sámediggi / Norjan Saamelaiskäräjät / Norges Sametinget

Samiske tall forteller 13. 2020. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

https://sametinget.no/_f/p1/i310f3b54-3274-4781-a5fb-fab608e4f7f8/sami-logut-muitalit-13.pdf

Norgga Sámediggi / Norjan Saamelaiskäräjät / Norges Sametinget

Sámi statistihka fágalaš analysajoavku: Sámi logut muitalit -raporttat

https://sametinget.no/grunnopplaring/nyttige-ressurser/samiske-tall-forteller/?sprak=12

Norgga Sámediggi / Norjan Saamelaiskäräjät / Norges Sametinget

Ruoŧŧa – Ruotsi – Sverige

bottom of page