Lyhyt esittely Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeesta

Oanehis ovdanbuktin Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnus
 

Kort introduktion till pilotprojektet for distansundervisning i de samiska språken

Duodju! – oahppomateriála duodjijurddašeamis 

AIDA-fidnu / AIDA -hanke / AIDA -projekt

Sámi arkiiva / Saamelaisarkisto / Samearkivet, Suopma / Suomi / Finland

Video ii leat tekstejuvvon. / Video ei ole tekstitetty / Videon är inte textad.

Videos suoma- ja ruoŧagielat teksten cc-boalu duohkin. /Videossa tekstitys suomeksi ja ruotsiksi cc-painikkeen alla.