top of page
41344820762_2aab9e847d_c_edited.jpg

Rájáhis sámeoahpahus

Rajaton saamelaisopetus

Gränslös samisk utbildning

Sámeoahpahusa davviriikkalaš forum

Saamelaisopetuksen pohjoismainen foorumi 

Nordiskt forum om samisk utbildning

Sajos, Anár/Inari/Enare 1.-2.12.2021

ALETTA RANTTILA 2003.jpg

Merja Aletta-Ranttila

ALETTACROP.jpg

BURESBOAHTIN

rájáhis sámeoahpahusa neahttasiiduide!

Sámeoahpahusa davviriikkalaš ovttasbarggu ovddideapmi lei okta dain ulbmiliin, maid Suopma lei ásahan iežas Davviriikkaid ministtarráđi ságajođiheaddjebadjái.
 

Forum lei okta Suoma ságajođiheaddjebaji dáhpáhusain.

ALETTACROP3.jpg

TERVETULOA

rajattoman saamelaisopetuksen verkkosivuille!

 Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen oli yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista.

Foorumi oli osa Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaa.

ALETTACROP2.jpg

VÄLKOMMEN

till gränslös

samisk utbildnings webbsida!

Utveckling av nordiskt sameskolsamarbete var ett av Finlands mål under dess ordförandeskap i
Nordiska ministerrådet.

 

Forumet var en del av Finlands ordförandeskapsprogram.

ALETTACROP3.jpg
ALETTACROP3.jpg
ALETTACROP3.jpg

Duogášdieđut sámeoahpahusas | Taustatietoja saamelaisopetuksesta | Bakgrundsinformation om den samiska utbildningen

SÁMEDIEHTU SUOMA VUOĐĐOSKUVLLA OAHPPOGIRJJIIN

SAAMELAISTIETO SUOMEN PERUSKOULUN OPPIKIRJOISSA

INNEHÅLL OM SAMER I FINSKA GRUNDSKOLANS LÄRÖBÖCKER

Tuuli Miettunen

jearahallan / haastattelu/ intervju

(Svenska texter under cc-knappen)

bottom of page